Garasje byggesøknad

Byggesøknad garasje

Når trenger du å sende inn en garasje byggesøknad til kommunen? Dette er det mange som lurer på. Det er flere faktorer som er med på å avgjøre akkurat dette. Som regel må du sende inn byggesøknad når garasjen overstiger en viss størrelse.

Vi skal her se nærmere på når du må sende inn garasje byggesøknad, og når du slipper det. I tillegg skal vi forklare deg hvorvidt du trenger å sende ut nabovarsel når du bygger garasje.

 

Når må garasje byggesøknad sendes til kommunen?

I 2015 ble det innført nye regler når det gjelder garasje byggesøknad. Disse reglene sier at uthus og garasjer med grunnflate på opptil 50 m2 i mange tilfeller kan oppføres uten å sende inn byggesøknad.

Unntaket for garasje byggesøknad gjelder garasjer som oppfyller en rekke krav. Det kreves blant annet at bygningen er laget i samsvar med gjeldende plan- og bygningslov, samt jernbaneloven og vegloven.

I tillegg kreves det at garasjen ikke har rom for varig opphold (som utleieleilighet). Garasjer med bad, kjøkken, soverom og lignende må derfor ikke være inkludert i garasjebygget.

I tillegg settes det krav om at garasjen ikke kan være nærmere nabogrensen eller andre bygninger enn 1 meter. Du må også sende inn garasje byggesøknad dersom gesimshøyde er mer enn tre meter, mønehøyde er høyere enn fire meter, eller om bygget har flere etasjer.

 • Garasjer over 50 m2
 • Garasjer med rom for varig opphold
 • Garasjer med gesimshøyde som overstiger tre meter
 • Garasjer med mønehøyde som overstiger fire meter
 • Garasjer med flere etasjer

Byggesøknad for garasjer opptil 70 m2

Dersom du har bygget en garasje på opptil 70 m2, er du nødt til å sende inn en garasje byggesøknad til kommunen. Denne kan være uten ansvarsrett. Det betyr at du som er innehaver selv kan stå ansvarlig for byggesøknad, planlegging og selve oppføringen.

Garasjen skal ikke brukes til fast beboelse, noe som betyr at den ikke kan benyttes til overnatting. Det er imidlertid lovlig å oppholde seg i garasjen på dagtid.

Garasje byggesøknad for bygg over 70 m2

Skal du bygge en garasje som har bruksareal på mer enn 70 m2, er du nødt til å sende en garasje byggesøknad til kommunen med ansvarsrett. Du som innehaver kan da ikke være ansvarlig for oppføring eller søknad.

Dette kravet gjelder også i tilfeller der garasjen får et loftsareal som overgår én tredje del av arealet i underliggende etasje.

Trenger du å sende ut nabovarsel?

Mange lurer på om de må sende ut nabovarsel når de skal bygge garasje. En grei tommelfingerregel er at du må sende ut nabovarsel dersom byggeprosjektet krever garasje byggesøknad.

Du kan med andre ord fint lage en garasje på opptil 50 m2 uten å måtte varsle naboen. Dette forutsetter at også andre krav oppfylles, som at bygningen må være lavere enn fire meter.

Hvordan lage byggesøknad?

En garasje byggesøknad bygges som regel opp på ulike måter, avhengig av om bygget er over eller under 70 m2. For bygninger under 70 m2 skal du inkludere følgende dokumenter i søknaden:

 • Følgebrev
 • Søknad om byggetillatelse (uten ansvarsrett)
 • Dokumentasjon på nabovarsel
 • Situasjonskart
 • Skisser og tegninger av terreng
 • Redegjørelse av det estetiske

Dersom garasjen du bygger er mer enn 70 m2, er som regel søknaden litt annerledes. Slik ser en garasje byggesøknad ut for de største garasjene:

 • Følgebrev
 • Søknad om byggetillatelse (med ansvarsrett)
 • Opplysninger om ytre rammer
 • Dokumentasjon og kvittering på nabovarsel
 • Situasjonskart
 • Skisser og tegninger av terreng
 • Gjennomføringsplan
 • Erklæring på ansvarsrett – med signatur
 • Redegjørelse av det estetiske

 

Plassering av garasje

Du må også ta hensyn til plassering av garasjen. Ifølge lovverket kan du bygge garasjer på opptil 50 m2 så nærme som én meter unna nabotomten. Ellers gjelder en hovedregel på fire meter for større garasjer.

I garasjer der et av rommene overskrider 50 m2, settes det krav om at avstanden til andre bygninger på egen tomt må være på minst åtte meter.

Få hjelp av en garasjeleverandør

Dersom du skal lage ny garasje, finnes det flere garasjeleverandører som kan hjelpe deg med det praktiske i forkant av byggeprosjektet. Du kan for eksempel få hjelp til garasje byggesøknad, og under befaring kan du få anbefalinger til plassering av garasjen.

Det finnes mange gode garasjeleverandører å velge mellom. Dette gjelder ikke bare når det kommer til tjenester, men også pris.

Finn beste garasjeleverandør

Hvis du planlegger å lage ny garasje, kan det være smart å undersøke priser og tjenester hos ulike leverandører av garasjer. Hos Garasjetest.no finner du et gratis sammenligningsverktøy som gjør det enkelt å innhente de beste tilbudene.

Oppgi hva slags byggeprosjekt du trenger hjelp med, og la leverandørene kjempe om å få deg som kunde. Lykke til!